babysvømming

babysvømming

kurs for baby og småbarn

det holdes fortløpende kurs i sykehusbassenget i Arendal.

kontaktperson:

barbara gåskjenn

mail:

barbara.gaaskjenn@gmail.com

telefon: (0047) 47305663

generell informasjon

fysioterapiPosted by barbara gåskjenn Mon, August 29, 2011 14:17:16
Babysvømming:
Babyer inntil 6 mnd. har ulike primitive reflekser som gjør at de kan dykke. Disse refleksene forsvinner etterhvert når barnets motorik utvikkler seg og blir mer viljestyrt.
Det er ikke noe problem for at babyer over 6 mnd. kan starte med babysvømming. Babyene trenes opp til å holde pusten, men fortsatt på en langt mindre anstrengende måte enn hos større barn.
Babyen klarer å utføre bevegelser som ikke er mulig på land. Han/hun frigjøres fra en sittende eller liggende stilling.

Når kan man starte med babysvømming?
I prinsippet er det ingenting i veien med å starte direkte etter fødselen. Er vanntemperaturen og
hygieniske forhold bra, trenger man altså ikke å sette noen nedre aldersgrensegrense.
De fleste som driver med babysvømming i Norge, setter en nedre aldersgrense på 6 uker, eller at barnet
veier over 4 kg.
Eventuelle handikap er ikke til hinder for å drive med babysvømming. Tvert imot viser forsøk at en
slik aktivitet har en positiv effekt på barna. Hvis du er i tvil, anbefaler vi å ta kontakt med lege.

Småbarnsvømming:
småbarnvømming er en vannaktivitet for barn i alderen 0-5 år der foreldre deltar aktivt i bassenget.
1. Aktiviteten er en lekeaktivitet som vektlegger den nære kontakten mellom foreldre og det nye familiemedlem samt eventuelle søsken.
2. Aktiviteten skal foregå på barnets premisser.
3. All konkurranse og krav om prestasjoner er bannlyst.
4. Hovedmålet med å delta på småbarnvømming bør være å lære barna å være trygg over og under vann, samt oppøve selvstendighet i vannet uansett dypde.
Under småbarnvømming har foreldrene selv ansvaret for sitt barn.
Instruktøren skal gi råd ogveiledning.

Til i dag har det ikke vært ulykker direkte relatert til babysvømming i Norge.
Flere tusen babyer har deltatt i slike aktivitet. Heller ikke fra utlandet, der man driver babysvømming
etter samme mønster som i Norge, er det rapportert ulykker.
Vi anser glatte gulv som det største risikomoment ved småbarnvømming. (bruk antiglisokker når
barnet har begynnt å reise seg på egen hånd).

Gode grunner til å delta på baby/småbarnsvømming:
1. Det er gøy!
2. Familien kan drive med en aktivitet sammen
3. Svømming og andre vannaktiviteter er god trim og avkobling for både barn og voksne.
4. Vann er et element der vi kan bevege oss lett i alle retninger.
5. Også ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt kan man drive småbarnsvømming:
småbarn som har deltatt i organisert babysvømming, har falt i vannet i andre sammenhenger og
klarte å overleve.
6. I tillegg til den fysiske treningen, får barna en psykisk stimulering.
For ikke å snakke ommuligheten familien har til sosialt samvær.
Man treffer andre familier med små barn og kan utveksle tanker, ideer og erfaringer. Babysvømming (hvis den blir fulgt opp) gir familien ekstra gode muligheter til lek og aktiviteter i vann eller i tilknytning til vann senere i livet.
Hilsen barbara (47 30 56 63)